Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim to jedna z największych atrakcji turystycznych na Warmii. Średniowieczny zamek obronny powstał w XIV wieku i odznacza się typową gotycką architekturą. Imponująca budowla z czerwonej cegły znajduje się w centrum miasta i stanowi wizytówkę Lidzbarku Waramińskiego. Budowa lidzbarskiego zamku trwała dokładnie 51 lat i związana była z przeniesieniem siedziby biskupów warmińskich z Ornety do Lidzbarka Warmińskiego. Budowla na planie czworoboku o wymiarach 48,5×48,5 metrów została ukończona w 1401 roku. W kolejnych stuleciach zamek był kilkukrotnie przebudowywany. Obronny charakter zamku zapewniło otoczenie rzek Łyny i Symsarny oraz fosy i murów obronnych. Od strony miasta do twierdzy można było dostać się tylko za pośrednictwem Bramy Młyńskiej. Ważnym elementem zabudowy zamkowej jest wieża wysoka, które znajduje się w północno-wschodnim narożniku. W pozostałych narożach dobudowano po pożarze w 1442 roku wieżyczki na konsolach.

Zamek pełnił funkcję obroną oraz reprezentacyjną. W piwnicy znajdowały się magazyny żywności i więzienie. Na parterze natomiast kuchnia, browar, piekarnia oraz szkoła dla chłopców pruskich. Charakterystyczne krużganki, jakie zdobią dziedziniec lidzbarskiego zamku od razu kojarzą się z dziedzińcem Królewskiego Zamku na Wawelu. W 1673 roku w celach mieszkaniowych dla biskupów dobudowano barkowy pałac, który został rozebrany niecałe dwieście lat później. Warto nadmienić, że biskupi finansowali różne elementy zamku, m.in. barokowy pomnik św. Katarzyny z 1756 roku oraz wystrój wielu komnat został zrealizowany ze majątku biskupa Grabowskiego. Również z inicjatywy biskupa Grabowskiego przestronna kaplica zamkowa z przepięknym sklepieniem oraz wyjątkowymi freskami zyskała bardziej rokokowy charakter. Do pomieszczeń reprezentacyjnych zaliczano także wielki refektarz, nazywany często salą sądową.

Aktualnie Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim to ważny zabytek miasta, który chętnie odwiedzają turyści. Mieści się w nim Muzeum Warmińskie. W lochach zamku zobaczyć można dawny arsenał i lapidarium oraz różne sale ekspozycyjne. Parter zamku to strefa ze zbiorami sztuki gotyckiej, portretami oraz dokumentami dotyczącymi dawnych dziejów zamku. Natomiast w refektarzu znajduje się płyta nagrobna bpa. Legendorfa z 1494 roku, która pochodzi spod dłuta Piotra Vischera z Norymbergi. Nie brakuje tu również różnych pamiątek po biskupach warmińskich, np. ornat czy strojów kościelnych. Pierwsze piętro budowli zaadaptowane zostało na galerie sztuki malarstwa polskiego z XIX i XX wieku i można tu podziwiać wspaniałe dzieła takich artystów jak Julian Fałat i Józef Mehofer. Poza tym odwiedzając lidzbarską twierdzę koniecznie trzeba też zobaczyć zbiór ikon (głównie z Wojnowa) oraz obrazy współczesnych polskich malarzy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.