Zamek w Bytowie położony jest na Kaszubach. Budowano go w latach 1394-1406 był siedzibą Zakonu Krzyżackiego. Natomiast w XIV-XV wieku był to zamek książąt pomorskich. Majestatyczny budynek znajduje się na ul. Zamkowej 2,a jego powierzchnia użytkowa to aż 3430 metry kwadratowe.

Budowa murowanego zamku rozpoczęła się w 1390 roku. Krzyżacy wybrali atrakcyjną lokalizację na wzniesieniu, aby utrudnić dostęp do zamku i mieć możliwość łatwiejszego odparcia ewentualnego ataku. Właściwie prace budowlane trwały 12 lat, przez większość czasu kierował nimi Mikołaj Fellenstein. Zamek powstał na planie prostokąta o wymiarach 49 na 70 metrów. Wybudowano 3 okrągłe i jedną kwadratową wieżę. Zamek posiadał część mieszkalną, która miała trzy piętra oraz podpiwniczenie. Kuchnia również była piętrowa. Dla wszystkich dostępny był refektarz oraz kaplica. A na samej górze ulokowano magazyny. Dla bezpieczeństwa przed bramą wjazdową stworzono fosę, którą przejść można było tylko mostem zwodzonym. We wszystkich narożnikach skrzydeł dobudowano cztery potężne baszty, a warownia dawała ogląd na całą okolicę i była dogodnym miejscem do ostrzału przeciwnika.

Zamek w Bytowie w 1410 roku został przejęty przez wojska Władysława Jagiełły, ale na mocy pierwszego pokoju toruńskiego powrócił w ręce Krzyżaków. W wyniku wojny 13-letniej zamek należał do króla Kazimierza Jagiellończyka, który w 1466 roku zdecydował się go przekazać w lenno księciu pomorskiemu Erykowi II. Zamek zyskał wówczas bardziej obronny charakter. Natomiast w XVI wieku, gdy zamek należał do Gryfitów wybudowano Dom Książęcy, który w kolejnym wieku został zaadaptowany na piekarnię i browar. Rok 1623 przyniósł kolejną rozbudowę, tym razem wzniesiono „Dom Wdów”. W 1638 roku zmarł ostatni z rodu Gryfitów, co oznaczało, że zamek staje się własnością państwową. Budowla została mocno zniszczona w pożarze podczas wojny polsko-szwedzkiej. Pod odbudowie do zamku przeniesiono sąd i więzienie. Ostateczne prace konserwacyjne prowadzono od lat pięćdziesiątych XX wieku i zakończono je dopiero w 1990 roku, co pozwoliło otworzyć w zamku Muzeum Zachodniokaszubskie oraz hotel z restauracją i lokalną bibliotekę.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.