Zamek krzyżacki w Kętrzynie to wyjątkowy budynek w stylu gotyckim, który powstał w drugiej połowie XIV wieku. Stanowi jeden z cenniejszych zabytków na Mazurach. Budowla na planie kwadratu charakteryzuje się obszernym murem obronnym oraz 3 basztami. Zamek posiadał refektarz, kaplicę oraz specjalne pomieszczenia, w których mógł mieszkać krzyżacki urzędnik – prokurator. Ponadto w przyległych budynkach działała kuchnia, spiżarnia, zbrojownia oraz więzienie. Dziś to miejsce zabytkowe, które chętnie odwiedzają turyści z całego kraju.

Terytorium, które zanim zostało podbite przez Krzyżaków, było pod panowaniem Prusów. Pierwsze doniesienie o osadzie pojawiły się w kronikach w 1329 roku. Krzyżacy po opanowaniu terenu wznieśli drewniano-ziemną strażnicę, która były wówczas dowodem obecności zakonu na danym terenie. Budowa murowanego zamku rozpoczęła się w połowie XIV wieku. Ostatecznie ukończono ją w1374 roku. W pierwszej kolejności zamek pełnił funkcję siedziby prokuratora krzyżackiego. W tamtym okresie zamek nie był jeszcze przygotowany pod względem obronnym. Dwumetrowy mur zachęto wznosić dopiero na początku XV wieku. Wojna trzynastoletnia przyniosła duże zmiany, gdyż w 1454 roku mieszkańcy Kętrzyna opanowali zamek, a krzyżackiego prokuratora Wolfganga Sauera utopiono w stawie.

Autor: magro_kr

Ważna przebudowa zamku w Kętrzynie rozpoczęła się w 1528 roku, tuż po sekularyzacji Prus. Po rocznych pracach restauracyjnych budynek stał się siedzibą starosty. Kolejne zmiany w zamku miały miejsce między 1559 a 1566 rokiem, gdy prowadzono działania w środku budynku. Jednak większość zmian, jakie wprowadzono zostały zniszczonych w pożarze, jakie wybuchł w 1797 roku. Na początku XX wieku zamek krzyżacki trafił w ręce władz miasta. To doprowadziło do zaadaptowania niektórych pokoi na mieszkania prywatne. Z tego powodu zamek zyskał wiele prostokątnych okien. Ponadto wówczas w zamku mieściło się biuro niemieckiej 3 Brygady Piechoty. Przed wybuchem drugiej wojny światowej w zamku działał urząd finansowy oraz mieszkało w nim wielu urzędników. Natomiast po zakończeniu wojny, zamek oraz znaczna część Kętrzyna zostały doszczętnie zniszczona przez wojska radzieckie.

Z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie zamek został odbudowany w ciągu w dwóch lata, w1966 roku. Dodatkowe środki finansowe na prace modernizacyjne pozyskano z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Budowli przywrócono jej pierwotny gotycki styl. Wykonano m.in. podwyższenia dachów oraz dobudówkę piętra. Aktualnie w Zamku Krzyżackim w Kętrzynie prowadzona jest Biblioteka Miejska oraz Muzeum Regionalne im. Wojciecha Kętrzyńskiego, które posiada ważne eksponaty od początku istnienia miasta, czyli od XV do XIX wieku, w tym np. rzeźby i obrazy lokalnych artystów. Natomiast w piwnicach skrzydła północnego działa regionalne bractwo rycerskie, który organizuje na zamku widowiskowe turnieje rycerskie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.